ett ögonblick

del 8 från underlandet

..blott en dag ett ögonblick i sänder..

1. varje sekund används 158.987,295 liter bensin i världen.

2. varje sekund föds det 4 människor, 264 på en minut, 380.160 om dan. 2 människor dör varje sekund, 120 varje minut. 155.520 om dan. 55 miljoner människor dör varje år. (US Census Bureau, 2009)

en av de största orsakerna är hjärt & kärl sjukdomar, cancer ligger inte långt efter. över en miljon människor dog av AIDS och andra sexuellt överförda sjukdomar 2008.

en stor del av dödsfallen är olyckshändelser, det är många som faller till döds.

trafikolyckor är även det populärt. 480.000 människor dog av trafikolyckor 2008.

medellivslängden i världen är ~64 år. alltså är sannolikheten att dö vilken vanlig dag som helst 1/(64*365) = 1/23400 = 0.000043.

3. varje sekund slaktas ett minimum av 9000 djur för att bli mat.

(siffrorna är från 2003 dock) de 3 länder av de 200 undersökta som ligger på topp i slaktlistan är US, Kina och Brazilien. 46% av djuren slaktas för dessa tre länder. US ensamt äter upp (eller kastar) ungefär 20% av världens slaktade djur trots att de bara har 5% av världens befolkning.

enligt USDA dör 857,000,000 djur i US varje år från sjukdomar, undernäring, skador, kvävning direkt i följd av US industriella djurhållning. dessa är naturligtvis inte inräknade.

dessutom är inte heller de 212,000,000 tuppkycklingar som varje år dödas på grund av att de inte är av värde i äggläggningsindustrin inräknade. vanligtvis mals de ner levande eller kvävs i sopsäckar, ibland slängs de bara ner i stora sopcontainers där de får dö på egen hand.

ungefär 500 kilo mat slängs varje sekund i US eller 43 ton varje dag.

(nån dag när jag vågat se klart filmen Food Inc från 2008 så lovar jag att prata mer om det)

4. varje sekund används ungefär 60.000 plastkassar i världen. uppskattningsvis 500 biljoner till 1 trillion. över million påsar per minut. 5% blir återanvända.

bara i US går det åt 1 408 173.18 m3 råolja per år för att göra plastpåsar. det är i pengar räknat över 500,000,000$.

oljan som går åt att göra bara 14 plastpåsar kan en bil köra ungefär 1,5 kilometer på.

över 100.000 havslevande djur dör varje år på grund av plastpåsar. allt från valar till havssköldpaddor.

i vissa delar av havet är det sex gånger mer plast än plankton.

det tar ungefär 400-1000 år för naturen att bryta ner en plastpåse, men kemikalie resterna är kvar åratal efter det.

1992 dumpades minst 6 350 293 180 kg2 sopor i havet.

om man väljer att vägra plast och väljer papper istället, är luftföroreningarna 70% större för en papperspåse istället för en plastpåse.

Leave a Reply

Skapa din egna professionella hemsida med inbyggd blogg på N.nu